Акыркы жарыялар

СЕССИЯ ТАПШЫРУУ ГРАФИГИ

ЖКТ-1-18, ТКТ-1-18 тайпаларыны үчүн 10.05-21.05 ; ПИКТ-1-19, ЖКТ-1-19, ТКТ1-19, ЭКТ-1-19, ПИКТ-1-18, ЭКТ-1-18 тайпалары үчүн 24.05-5.06 га чейин


2021-05-08 09:49:00


СЕССИЯ ТАПШЫРУУ ГРАФИГИ

ПИКТ-1-20, ЭКТ-1-20, ЖКТ-1-20, ТКТ-1-20, КАР-1-20, КАР-1-19, КАР-1-18 тайпалары үчүн 7.05-19.05 ке чейин


2021-06-01 09:51:00


МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯ ТАПШЫРУУ ГРАФИГИ

2-курстар үчүн 21.06-26.06 га чейин дисциплиналар аралык мамлекеттик аттестация өткөрүлөт. (Кыргызстан тарыхы, Кыргызстан географиясы, Кыргыз тил-адабияты)


2021-06-01 09:56:00


АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ 1-ТУР

2021-2022- жаңы окуу жылы үчүн абитуриенттерди кабыл алуу 12-13-14-июль күндөрү онлайн форматта өткөрүлөт


2021-07-02 08:40:00