710400 – ПРОГРАММАЛОО ИНЖЕНЕРИЯСЫ

Абитуриенттер үчүн негизги маалыматтар

Адистиктин коду 710400
Квалификация Бакалавр
Окуу мөөнөтү 4 жыл
Өтүү шарты ЖРТ Босого баллдан жогору

Окутуунун багыты салттуу үчилтикке - методдорго, куралдарга, технологияларга негизделген жөнөкөй кол өнөрчүдөн илимге жана өндүрүшкө чейинки программалоонун эволюциясын чагылдырат. Компьютердик инженерия – бул математикалык моделдерге гана эмес, илимдин башка тармактарына да таянуу менен ар кандай татаалдыктагы алгоритмдерди жана компьютердик программаларды иштеп чыккан адис болуп саналат. Бул тармак дүйнѳнү ѳзгѳртѳ алды жана анын мындан аркы ѳзгѳрүүлѳрүндѳ да негизги ролду ойнойт. Компьютердик инженерлер маалымат технологиялар тармагынын кызматкерлеринин жана программисттеринин башында турушу керек.

Фото галерея

< >

Бизде:

Негизги учурлар:

Биздин студенттер практикасын төмөнкү ишканаларда өтөсө болот:

Келечектеги карьера

Бизди бүткөндөн кийин квалификация жана келечектеги кесиптер:

Биздин бүтүрүүчүлөр: