530700 – РЕКЛАМА ЖАНА КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ (Журналистика)

Абитуриенттер үчүн негизги маалыматтар

Адистиктин коду 530700
Квалификация Бакалавр
Окуу мөөнөтү 4 жыл
Өтүү шарты ЖРТ Босого баллдан жогору

«Коомдук байланыш жана реклама» багыты мамлекеттик структураларда, коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдарда имиджди жана ишкердик беделди түзө алган жана колдогон, жарнамалык жана PR кампанияларды уюштурган жана өткөргөн, жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара кызматташып, социологиялык жана маркетингдик изилдөө жүргүзгөн, коммуникациялык стратегияны иштеп чыккан жана ишке ашырган адистерди окутууну камсыз кылат. 2020-жылы Ошто, ОшМУнун Кыргыз-Түрк факультети биринчилерден болуп PR адистерин даярдай баштады.

Фото галерея

< >

Бизде:

Негизги учурлар:

Биздин студенттер практикасын төмөнкү ишканаларда өтөсө болот:

Келечектеги карьера

Бизди бүткөндөн кийин квалификация жана келечектеги кесиптер: