Кыргыз-Түрк факультетинин деканы

Аркабаев Нуркасым Кылычбекович

РЕЗЮМЕ

dekan.ktf@oshsu.kg


Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Металипова Мээрим Металиповна

РЕЗЮМЕ

mmetalipova@oshsu.kg


Декандын тарбия иштери боюнча орун басары

Орозов Максат Омурбекович

РЕЗЮМЕ

orozov@oshsu.kg